Chcesz korzystać z naszych usług jeszcze łatwiej?

zainstaluj aplikację mobilną!

pobierz aplikację
opony na czas
PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE
OPONY WYMIENIMY NA MIEJSCU
I PRZECHOWAMY W MAGAZYNIE

Wymień z nami opony
i nie tylko!


Zawsze na czas...
tam, gdzie tylko chcesz.
W domu lub pracy.

SPRAWDŹ NAS

Awaria na trasie?

Pakiety, ceny roczne

zaznacz opcje, żeby zobaczyć ceny
Przekładanie kół
Wymiana opon
Usługi dodatkowe
15"
16"
17"
18"
19"
20"
Stalowe
Aluminiowe
 1. Zawsze przy wymianie opon zakładamy NOWE WENTYLE gratis! 
 2. Zawsze używamy KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO przy dokręcaniu kół, abyś w razie awarii z łatwością mógł je odkręcić.
 3. Zawsze CZYŚCIMY OPONY oraz felgi po wymianie z pasty wulkanizacyjnej.
 4. Zawsze na Twoje życzenie uzupełnimy opony azotem ZA DARMO .
 5. Nigdy NIE ZARYSUJEMY Twoich felg, ponieważ używamy bezłyżkowych montażownic
Razem: 0
Chcę otrzymać fakturę
Akceptuję regulamin

zapłać z:

Na miejscu

REGULAMIN SKLEPU OPONY NA CZAS


§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – OPONY NA CZAS Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul. Gdańska 24 83-140 Gniew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000662158 Kapitał zakładowy: 250 000 zł, NIP: 5932606347, Regon: 366533112, nr tel. +48 600 900 009, nr faksu , adres e-mail: kontakt@oponynaczas.pl

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.oponynaczas.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu Cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony i felgi. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

1. Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

2. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

3. Ze względu na komfort i zadowolenie Kupujących, Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 18 miesięcy od daty produkcji.

4. Informacja wskazana w § 3 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych opon.

5. Sprzedający zapewnia, że stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

 • brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
 • jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 • przez telefon na numery:
 • pocztą elektroniczną:

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty email, w celu skorygowania niezgodności.

6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7. W związku z faktem, że wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować.

§5 Koszt dostawy

1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.

2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§6 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);
 • przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;
 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)- za pośrednictwem SIX Payment Services (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann;
 • płatność ratalna realizowana za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław), przy ul. Strzegomskiej 42c.

2. Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
 • w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
 • w przypadku płatności ratalnej - terminy płatności ratalnej, terminy płatności poszczególnych rat określone są w umowie z bankiem udzielającym kredytu.

Sprzedaż ratalna:

1. Raty udzielane są przy zakupie powyżej 100zl.

2. Końcowym etapem po złożeniu Zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w banku. Ważne jest, aby podane przez Klienta dane były zgodne ze stanem rzeczywistym, gdyż będą one sprawdzane w dalszym procesie weryfikacji. W przypadku pozytywnej decyzji, następuje realizacja Zamówienia. W momencie wysłania przesyłki Klient otrzymuje na adres e-mail informację z numerem listu przewozowego, który jest przypisany do danego Zamówienia.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji, wniosek zostanie odrzucony przez bank. W tym momencie istnieje możliwość zmiany formy płatności za zamówiony Towar.

4. Decyzja Banku podjęta zostaje w przeciągu 1 dnia roboczego. O wyniku weryfikacji wniosku ratalnego, Klient zostaje poinformowany osobną wiadomością e-mail.

§7 Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.

4. W przypadku, gdy Kupujący złożył Zamówienie na Towar wraz z montażem, Sprzedawca dostarcza Towar do wybranego przez Kupującego (w trakcie wypełniania interaktywnego formularza) serwisu partnerskiego na terenie Polski. Sprzedawca w żaden sposób nie pośredniczy w wykonaniu, ani nie jest Stroną usługi polegającej na montażu zakupionych opon w serwisie partnerskim.

5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.

6. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

7. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie wysyłany pocztą.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:

 • jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu.
 • bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod adresem: ul. Gdanska 24 83-140 Gniew

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: ul. Gdanska 24 83-140 Gniew 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji :

 • kontakt z DOK
 • kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji.
 • telefonicznie pod numerem infolinii reklamacyjnej tel. 58 500 34 90

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:
a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartych w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10 Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Interwencji i Reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: DO UZUPEŁNIENIA Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, jego kserokopii lub skanu.

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji DO UZUPEŁNIENIA

4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

§ 11 Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§12 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronie internetowej pod adresem www.oponynaczas.pl

2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać poprzez:

 • kontakt z DOK
 • kontakt z Działem Reklamacji i Interwencji
 • telefonicznie pod numerem infolinii reklamacyjnej tel. 58 500 34 90

3. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§13 Ubezpieczenie

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z dodatkowym kosztem ponoszonym przez Kupującego.

2. Ubezpieczycielem Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę jest AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, KRS nr 0000189340.

3. Sprzedawca nie jest przedstawicielem AGA International S.A., ani Stroną umowy ubezpieczenia.

§14 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§15 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.

4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

Close

ZOBACZ JAK TO ROBIMY

Opony Na Czas - mobilna wulkanizacja / wymiana opon

Firma OPONY NA CZAS powstała z pasji do motoryzacji i chęci odpowiedzenia na nowe wyzwania i oczekiwania użytkowników samochodów.

Nasza motoryzacyjna przygoda kręci się już od wielu lat i nabiera prędkości z każdym kolejnym wyzwaniem.

Jacek i Tomek


CO NAS WYRÓŻNIA?

ikona

Usługa u Ciebie

Zabieramy cały sprzęt i przyjeżdżamy pod wskazany adres. Mobilna wymiana opon odbyć może się w domu, ogrodzie, pracy czy na parkingu, gdy Ty robisz zakupy. Tak, byś nie odrywał się od swoich zajęć lub obowiązków.

ikona

Szybko i kompleksowo

Czas wymiany opon to zaledwie 20 minut. Wymienimy wszystkie cztery koła. Po montażu – wyczyścimy felgi. Samochód musi być gotowy na 100% do kolejnej podróży.

ikona

Profesjonalnie

Nie jesteśmy przypadkową ekipą z punktu wulkanizacji. Tworzymy załogę zarówno pasjonatów motoryzacji, jak i zawodowców z długoletnim doświadczeniem.

ikona

Nowocześnie

Mamy sprzęt najnowszej technologii. Pracujemy na najlepszych rozwiązaniach parku maszyn Corghi i Hofmann. Używamy bardzo cichych kompresorów. Mobilna wymiana opon/kół odbywa się w pełni profesjonalnie.

ikona

Kalendarz przypomnień

Pamiętamy za Ciebie o terminach zmiany opon. Wysyłamy Ci przypomnienia przed sezonem letnim i zimowym. A gdy to jest konieczne, sugerujemy zakup nowych opon.

ikona

Magazyn

Nie masz gdzie trzymać opon? W naszym warsztacie wulkanizacyjnym stworzyliśmy miejsce, w którym Twoje opony będą przechowywane w optymalnych warunkach.

OFERTA

Wymiana opon na czas
w wyznaczonym przez Ciebie miejscu:

Oprócz flagowej mobilnej wymiany opon, mamy w swojej ofercie sprzedaż, depozyt, naprawę opon, pompowanie azotem, wymianę szyb, naprawę uszczerbków na szybach, serwis klimatyzacji czy kontrolę stanu akumulatora. Sprawdź Nas!

Możesz zamówić usługę jednorazową bądź wykupić jeden z pakietów, bardzo atrakcyjny cenowo. Pakiet BASIC, STOCK lub FREEZE to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić nawet 92 złote rocznie. To zawsze tańsza podstawowa usługa (wymiana opon lub przełożenie opon) plus cały szereg usług dodatkowych. To także wygoda, bezpieczeństwo i gwarancja kompleksowej opieki nad Twoim pojazdem przez cały rok.
Nasza mobilna wulkanizacja działa między innymi w takich miejscowościach jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Gniew, Kwidzyn, Malbork, Pelplin, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo oraz w mniejszych miejscowościach znajdujących się w naszym zasięgu.

Porównaj i przekonaj się, że warto!

więcej

W naszym warsztacie wulkanizacyjnym znajduje się magazyn, który pozwala przechowywać opony w optymalnych warunkach. Pomieszczenie zachowuje idealną temperaturę, jest pozbawione wilgoci i odpowiednio zaciemnione. Dbamy jednocześnie o całkowitą konserwację zarówno całych kół, jak i wyłącznie opon.

Przy wykupieniu pakietu STOCK magazynowanie kół jest GRATIS.

Koszt jednego sezonu przechowywania opon (komplet 4 koła) wynosi 80 zł lub 70 zł, jeżeli wybierzesz pakiet FREEZE.

Cena obejmuje czyszczenie i zabiegi konserwacyjne. Dodatkowo informujemy klienta o stanie opon i ich przydatności do dalszego użytkowania.

więcej
Oferujemy opony znanych i cenionych marek.
I to w konkurencyjnych cenach!


Zadzwon i sprawdz nas

530 49 49 49

SPRZĘT

Przyjeżdżamy do Ciebie całkiem nowym, specjalnie oflagowanym samochodem dostawczym. W celu mobilnej wymiany opon zabieramy ze sobą nowoczesny park maszyn. Jako profesjonalna, mobilna wulkanizacja obsługujemy nawet najbardziej wymagający i prestiżowy samochód. Wszystko – bez emisji zbędnego i dokuczliwego hałasu.

Maszyna całkowicie automatyczna, o doskonałych parametrach technicznych, z technologią leva la leva na czele. Pozwala na sprawną wymianę kół samochodów osobowych, dostawczych, typu SUV oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30". Posiadając taki sprzęt, mobilna wymiana opon oraz kół nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Sprzęt najnowszej generacji geoTOUCH™. Ramię pomiarowe 2D SAPE wprowadza automatycznie odległości, a ramię SmartSonar podaje szerokość felgi. Idealnie wyważone koła gwarantują Komfort oraz Bezpieczeństwo jazdy. Nasze wyważarki gwarantują, że mobilna wymiana opon oraz kół jest tak samo rzetelna jak u stacjonarnego wulkanizatora.

Niezwykle cicha i wydajna maszyna z serii redukującej prawie do 0 poziom hałasu. To kompaktowa wersja najbardziej uznawanej na świecie sprężarki tłokowej. Dzięki niej wymiana opon oraz mobilna wulkanizacja nie stanowi dla nas żadnego problemu.

Profesjonalny sprzęt, o mocnym i ekonomicznym silniku. Dostarcza prąd przez długie godziny, nie ma więc możliwości, że go zabraknie. Świadcząć usługi mobilnej wulkanizacji oraz wymiany opon, profesjonalny agregat prądotwórczy musi być niezawodny. Taki właśnie jest Pramac S8000.

Wysokiej jakości akcesoria do obsługi ogumienia, które występują w różnych wariantach kolorystycznych. Od Ciebie zależy, który kolor wybierzesz. Oprócz praktycznego zastosowania, umożliwiają więc także przyjemny tuning estetyczny. Jak widzisz wulkaniazcja z 'Opony Na Czas' to nie tylko wymiana opon, to również aspekty estetyczne.

Ani zbyt mocno, ani zbyt słabo. Idealnie. Tak dokręcamy śruby w kołach. Używamy do tego sprawdzonych narzędzi Snap On. Klucze dynamometryczne mają dożywotnią gwarancję, a my gwarantujemy, że zawsze dokręcamy zgodnie ze specyfikacją modelu Twojego samochodu. Nasza mobilna wulkanizacja stawia na pełne bezpieczeństwo.

Pytania i odpowiedzi

1. Jak działa serwis Opony Na Czas?
Wulkanizacja Opony Na Czas zajmuje się sprzedażą i mobilną wymianą opon z dojazdem do klienta pod wskazany adres. Wystarczy, że zadzwonisz lub wypełnisz formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i umówimy spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu. Nasza mobilna wulkanizacja działa w określonych regionach Polski, głównie w takich miastach jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Gniew, Kwidzyn, Malbork, Pelplin, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo, Bełchatów, Piotrków Trybunalski oraz w mniejszych miejscowościach znajdujących się w naszym zasięgu.
2. Co się stanie, gdy zamówię błędny rozmiar opon?
Zawsze prosimy naszych Klientów, aby dokładnie sprawdzali rozmiar opon przed zakupem. Jeżeli jednak wybrany rozmiar okaże się niezgodny z faktycznym, nasz zespół Obsługi Klienta dołoży wszelkich starań, by sprawę rozwiązać pozytywnie i zrealizować wymianę opon zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
3. Na jaką godzinę mogę zamówić wykonanie usługi?
Mobilna wulkanizacja Opony Na Czas działa już od 7.00 aż do 19.00. Tak, byś czuł się komfortowo.
4. Czy mogę kupić opony w serwisie razem z montażem?
TAK. Jeśli kupisz u nas opony – montujemy je całkowicie za darmo. Jeśli natomiast oprócz np. opon na lato masz u nas wykupiony pakiet, to w okresie zimowym przechowamy je w naszym magazynie, również za darmo!
5. Jak przechowywane są opony?
Opony przechowywane są na specjalistycznych stojakach w pomieszczeniu z optymalną temperatura ok. 15 stopni Celsjusza. Zarówno opony, jak i koła są zawsze wyczyszczone i odpowiednio zakonserwowane na czas leżakowania.
6. Czy są jakieś ukryte koszty usługi?
NIE. Ceny podane w Abonamencie i przy opcji Single są ostateczne. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych z wybraną usługą wulkanizacyjną.
7. Czy przy wymianie opon/kół mogą zdarzyć się zarysowania na felgach?
NIGDY. Pracujemy na montażowniach bezłyżkowych, czyli nie dotykamy felgi żadnym narzędziem. Możesz mieć pewność, że koła Twojego samochodu wrócą w nienaruszonym stanie.
8. Co to jest usługa Single?
Jest to jednorazowa usługa zlecona przez Klienta. Usługa ta nie dotyczy dostępnych Pakietów.
9. Jaki jest czas trwania wykupionego Pakietu?
Czas trwania umowy zawartej w Abonamencie liczony jest od dnia zakupu przez okres 12 miesięcy. Pakiet zawsze obejmuje wymianę opon z letnich na zimowe oraz z zimowych na letnie. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje także przechowywanie opon w magazynie.
10. Czy mogę zrezygnować z Pakietu w trakcie trwania umowy?
TAK. Zawsze możesz zrezygnować z zakupionego Pakietu. Umowa zostaje anulowana, a my zawracamy Ci niewykorzystaną kwotę z Pakietu.
11. Czy mogę zmienić wybrany Pakiet na inny w trakcie trwania umowy?
TAK. Zawsze możesz zmienić Pakiet na ten, który będzie Ci odpowiadał.
12. Kiedy sprawdzana i uzupełniana jest klimatyzacja?
Klimatyzację zawsze sprawdzamy w okresie wiosennym przy wymianie opon z sezonu zimowego na letni. Jeżeli wykupisz usługę Single usluge wykonamy w wyznaczonym przez Ciebie terminie.
13. Kiedy sprawdzany jest stan baterii?
Jeżeli masz wykupiony Pakiet, to baterię sprawdzimy przy wymianie opon w sezonie zimowym oraz letnim, czyli możesz być pewny, że bateria przez caly rok będzie sprawa w 100%.
14. Czy naprawa odprysków jest bezpieczna dla mojej szyby?
TAK. Naprawa odprysku jest w 100% bezpieczna i nie pozostawia śladu na szybie.
15. Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
TAK. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
16. Czy firma posiada Ubezpieczenie na wykonywane usługi?
TAK. Posiadamy pełny pakiet ubezpieczeniowy.
17. Czy mogę zamówić więcej niż jedną usługę z oferty Single?
TAK, wybierasz tyle usług, ile potrzebujesz.
18. Na jakim obszarze działamy?
Nasza mobilna wulkanizacja nieustannie poszerza swój zasięg o kolejne obszary. Jeśli nie jesteś pewien czy dotrzemy pod wskazany adres możesz upewnić się sprawdzając to na naszej stronie internetowej. Wystarczy, że wpiszesz swój adres a natychmiast dostaniesz odpowiedź czy znajdujesz się w naszej lokalizacji. Na tą chwilę wymiana opon oraz szereg innych usług wulkanizacyjnych odbywa się w takich miejscowościach jak: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Sopot, Malbork, Gniew, Kwidzyn, Pruszcz Gdański, Pelplin, Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo a także pobliskie mniejsze miejscowości.

Co mówią nasi klienci

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z wulkanizacji "Opony Na Czas". Wymiana opon przebiegła bardzo sprawnie i co dla mnie ważne dojeżdżają do mojej miejscowości czyli do Pelplina.
Arkadiusz
Pelplin
Wulkanizacja na najwyższym poziomie. Jestem z Malborka i ciężko tu o profesjonalną firmę zajmującą się wymianą opon. 'Opony Na Czas' wymieniły opony w moim aucie podczas gdy robiłam zakupy w markecie. Polecam.
Barbara
Malbork
Usługi mobilnej wulkanizacji są po prostu czymś czego w naszej miejscowości brakowało. Kwidzyn to niewielkie miasteczko, do którego jak się okazuje "Opony Na Czas" dojeżdżają. Wymiana opon przebiegła naprawdę sprawnie, polecam.
Mirosław
Kwidzyn
Jestem bardzo zadowolony z wulkanizacji "Opony Na Czas". Firma jest rzetelna, słowna i co ważne dojeżdżają na miejsce. Mieszkam w Starogardzie Gdańskim i polecam wymianę opon z firmą "Opony Na Czas"
Agata
Starogard Gdański
Nareszcie doczekałem się mobilonej wymiany opon w mojej miejscowości. Mieszkam w Wejherowie, gdzie trudno znaleźć naprawdę dobrego wulkanizatora, który przechowuje opony. Świetnie trafiłem i na pewno skorzystam ponownie.
Miłosz
Wejherowo

Jesteśmy dla Ciebie

Ryszard

Adam

Wojciech

Grzegorz

Kevin

Hubert

Krzysztof

Kamil

Jakub

Martyna

Karol

Monika